AIHEET

Kalastus Piratismi

Kalastus Piratismi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kirjoittanut tohtori M.Sommer

Euroopan unionin on vaadittava Espanjaa toimimaan vastuullisesti. Merirosvokalastus on levinnyt Etelämantereen ympäröivällä eteläisellä valtamerellä. Sen jälkeen kun Ranska on pidättänyt (06.06.2001) Espanjan pääkaupungissa sijaitsevan merirosvokalastusaluksen "Castor", joka kalastaa syvänmeren turskaa tai hammaskalaa (Dissostichus eleginoides). Australian viranomaiset olivat pidättäneet saman veneen jo kolme kertaa laittomasti.

LAITTOMAN SYVYYDEN KALASTUS YLITTÄÄ LISÄÄN KYMMENNEN AIKANA SALLITUN KALASTUKSEN (18 000 tonnia on vahvistettu vuotuinen kalastuskiintiö, se ylitetään 130 000 tonnilla).

Yhdysvaltojen, Japanin ja Euroopan markkinoilla arvostettu kalakanta on saatettu romahduksen partaalle kuuden vuoden aikana, jolloin merirosvoja käyttävät pitkäsiima-alukset ovat kalastaneet niitä. Vain muutamassa vuodessa tämän lajin varastot Prinssi Edwardin ja Marionin saarilla tuhoutuivat lähes kaupalliseen sukupuuttoon.

Arviolta 330 000 merilintua, mukaan lukien useat uhanalaiset albatrossiryhmät, ovat lisänneet näiden merirosvolaivojen tahattomia saaliita.

Espanjan tulisi olla kovaa niitä espanjalaisia ​​kohtaan, jotka edelleen ryöstävät Etelämantereen meren elämää. Espanjan kansalaiset ovat olleet osallisina useimmissa laittomasti liikennöivien veneiden pidätyksissä viime vuosina.

Meksikossa merirosvokalastuksesta eniten vaikuttaa tonnikalateollisuus. Tammikuusta 1998 lähtien Yhdysvaltojen trooppisten tonnikalojen toimikunnan (CIAT) johtaja James James varoitti tonnikalalaivaston vaarallisesta kasvusta Itäisellä Tyynellämerellä (EPO), joka oli saavuttanut 127 tuhannen tonnin tason.

Näistä varoituksista huolimatta Espanjan kalastusteollisuus, jota tuetaan Euroopan unionin ennennäkemättömällä tuella, saapui alueelle neljällä Guatemalan lipun alla purjehtivalla aluksella. Panamassa se purjehti maailman suurimman tonnikalaveneen ja kaksi muuta alusta El Salvador. Nämä alukset eivät vain lisää tonnikalasaaliita, vaan FAD: ita käyttämällä ne vaikuttavat tämän luonnonvaran nuorisopopulaatioon ja miljooniin yksilöihin, jotka kuuluvat muihin kuin kohdelajeihin.

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on julistanut, että laiton, sääntelemätön ja ilmoittamaton kalastus on yksi vakavimmista ongelmista, jotka tällä hetkellä vaikuttavat maailman kalastukseen.

Kalastuksen ja öljyn hyödyntämisen lisääntyminen vahingoittaa avomeren haurasta biologista monimuotoisuutta. Koska avomeret ovat avoimia sääntelemättömille pääsyille, ne ovat yhä alttiimpia liialliselle hyödyntämiselle. Kalastuslaivastojen kapasiteetin ja kattavuuden lisääminen sekä tekninen kehitys, jonka avulla öljynporaus voidaan suorittaa vähintään 2000 metrin syvyyteen, vaarantavat herkän avomeren meren elämisen.

IUCN: n maailman suojelukongressi Amanissa lokakuussa 2000 kehotti hallituksia, kansainvälisiä järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä tarkistamaan olemassa olevia oikeudellisia sopimuksia ja yksilöimään sopivia avomerialueita yhteishallinnolle ja tekemään sopimuksia niiden hallinnoimiseksi ja pitämiseksi. Osa ratkaisusta voisi raportin mukaan olla erityyppisten avomeren suojelualueiden (HSMPA) nimeäminen elollisten luonnonvarojen epävarmaan hyödyntämiseen. Jotkin kansainvälisten sopimusten osatekijät edellyttävät jo nyt valtioiden yhteistyötä avomeren luonnonvarojen hoidossa. Hallitusten ja kansainvälisten luonnonsuojelujärjestöjen on tehtävä eteenpäin ja ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin poliittisten, oikeudellisten ja institutionaalisten esteiden poistamiseksi aavamaisen meren suojelua koskevien toimien käytännön toteutuksessa.

On aikoja, jolloin vaikein päätös on myöntää ilmeinen. On selvää, että kansantaloudet perustuvat kaikkialla maailmassa ekosysteemeistä peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin, ja että ihmisen elämä riippuu näiden ekosysteemien kyvystä tarjota edelleen monenlaisia ​​etuja. Silti sekä rikkaissa että köyhissä maissa kehitysyhteistyön painopisteet ovat pitkään keskittyneet siihen, mitä voimme ekosysteemeistä poimia, ottamatta liikaa huomioon toimintamme vaikutuksia. Jos päätämme jatkaa nykyisiä käyttötapoja, kohtaamme melkein varmasti heikentyvän ekosysteemien kyvyn tuottaa laaja valikoima etuja puhtaasta vedestä vakaaseen ilmastoon, polttopuusta elintarvikekasveihin, puusta elinympäristöihin villi elämä.

Meillä on kuitenkin toinen vaihtoehto.
Tämä edellyttää, että suunnataan uudelleen näkemyksemme ekosysteemeistä, jotta pidämme niiden kestävyyttä välttämättömänä omalle.

Tämän "ekosysteemilähestymistavan" soveltaminen merkitsee sitä, että arvioimme kalastuksen ja luonnonvarojen käyttöä koskevia päätöksiä siltä osin kuin tämä vaikuttaa ekosysteemien kykyyn ylläpitää elämää, mutta ei vain ihmisten hyvinvointia, vaan myös kasvien, eläinten terveyttä ja tuotantomahdollisuuksia ja luonnolliset järjestelmät. Tämän kapasiteetin ylläpitämisestä tulee kansallisen ja inhimillisen kehityksen "pääavain", toivo köyhyyden lopettamisesta, biologisen monimuotoisuuden turvaaminen ja passi kestävään tulevaisuuteen.

On tietysti vaikea tietää, mikä on kestävää tulevaisuuden fyysisessä tai poliittisessa ympäristössä. Siksi ekosysteemilähestymistapa korostaa hyvän tieteellisen tiedon ja vahvan politiikan ja instituutioiden tarvetta.

Tieteellisestä näkökulmasta meriekosysteemilähestymistavan tulisi:
# Tunnustetaan "JÄRJESTELMÄ" ekosysteemeissä kunnioittaen niiden luonnollisia rajoja ja hallinnoimalla sitä kokonaisvaltaisesti ja ei-sektorittain.
# Arvioi säännöllisesti ekosysteemin olosuhteita ja tutki prosesseja, jotka ovat sen kyvyn ylläpitää elämää ymmärtääksemme valintojemme seuraukset.

Politiikan näkökulmasta ekosysteemilähestymistavan tulisi:
# Osoita, että meriekosysteemien hallinnan parantamiseksi voidaan tehdä paljon tekemällä älykkäämpiä politiikkoja ja kehittämällä tehokkaampia instituutioita niiden toteuttamiseksi.
# Kerää tiedot, joiden avulla voimme punnita huolellisesti erilaisten ekosysteemituotteiden ja -palvelujen sekä ympäristöön liittyvien, poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden välisiä kompromisseja.
# Edistetään yleisön ja erityisesti paikallisyhteisöjen osallistumista, koska nämä ovat yleensä kiinnostuneimpia ympäristönsuojelusta.

Tämän lähestymistavan tavoitteena on optimoida meriekosysteemien tuottamien tuotteiden ja palvelujen moninaisuus säilyttäen samalla niiden kyky tuottaa niitä tulevaisuudessa.

Meidän pitäisi olla täysin tietoisia siitä, että tänään puuttuu sekä tieteellinen tieto että poliittinen tahto, jota tarvitaan haasteeseen vastaamiseksi. Jos meriekosysteemien hallinnasta tehdään 2000-luvulla järkeviä päätöksiä, on välttämätöntä, että dramaattiset muutokset tapahtuvat tapassamme, jolla käytämme olemassa olevaa tietoa ja kokemusta, samoin kuin minkä tyyppistä tietoa sinulla on. meripolitiikkojen hallintaa koskevissa päätöksissä.

Tunnistettujen tietotarpeiden tyydyttämiseksi ja paikallisten ja alueellisten arviointien saamiseksi tarvitaan todella kattava ja integroitu arvio maailman meriekosysteemeistä, joka menee paljon pidemmälle kuin pilottianalyysimme.

Uuden vuosisadan kynnyksellä meillä on kyky muuttaa tämän planeetan elämänjärjestelmiä hyvään tai huonoon. Jos haluamme ensimmäisen, meidän on tunnustettava, että ihmisten ja ekosysteemien hyvinvointi on kietoutunut toisiinsa ja että tämä rakenne heikkenee yhä enemmän. Se on korjattava, varsinkin kun meillä on tarvittavat työkalut käsillä.

TEKNOLOGISEN EDISTYKSEN NYKYINEN RITMI SAAVUTTAA SINÄ, kun SAAT TUNNUSSA RESURSSIN ARVON; TÄMÄ ON SAATTU olla jo sammunut.

Meidän on tänään suunniteltava merivarojen säilyttäminen, kestävä ja tasapuolinen käyttö alueilla, jotka eivät kuulu kansallisen lainkäyttövaltaan.

* Dr.M.Sommer ÖKOTECCUM Saksa
sähköposti: [email protected]


Video: Heavy Electro Mix! Part 1 on Going Quantum November 2010 (Heinäkuu 2022).


Kommentit:

 1. Elvey

  Melko oikein! Mielestäni mikä se on erinomainen idea.

 2. Faekus

  Hyödyllinen kappale

 3. Guillermo

  An interesting experiment. What will we see - I'm not a predictor :)

 4. Heilyn

  are variants still possible?

 5. Bikr

  Minkä tahansa verkkosivuston menestys Internetissä on sen päivittäisessä uusinnassa. Sinun tapauksessasi se on yksinkertaisesti välttämätöntä, vain silloin sinulla on säännöllisiä vierailijoita. Se on sama kuin autossa, sinun on jatkuvasti lisättävä bensiiniä kaasusäiliöön, sitten auto on liikkeessä. Kirjoitan tämän syystä, kirjoitan ihmisenä, jolla on myös oma verkkosivusto.

 6. Davian

  Mielestäni olet väärässä. Kirjoita minulle PM, niin keskustellaan.Kirjoittaa viestin